Název investičního záměru:
Demolice brownfieldu a výstavba multifunkčního domu na Mlýnském ostrovu

Číslo žádosti: 26300033

Název žádosti: NPO BF: žádost o podporu – 2/NPOBF/2023

Cílem projektu je revitalizace území se starou stavební zátěží (brownfield) Mlýnského ostrova v Bílovicích nad Svitavou. Revitalizace území bude dosaženo odstraněním stavby Koudelkova mlýna a vznik novostavby pro občanské vybavení (prostory pro základní školu, základní uměleckou školu, středisko volného času, prostory pro obec) a pro obvyklé zázemí občanského vybavení (gastroprovozy).

Výsledkem projektu bude vznik kapacity občanského vybavení, které v obci Bílovice nad Svitavou chybí nebo má to stávající nedostatečnou kapacitu (především prostorovou). Občané dotčení realizací projektu (především občané Bílovic nad Svitavou, širšího okolí obce, potažmo okresu a kraje) získají moderní zázemí pro výuku svých dětí – ať už v rámci základní školní docházky, v rámci docházky do základní umělecké školy či v rámci docházky do střediska volného času. Samotná obec pak získá chybějící reprezentativní prostory pro výkon a plnění svých úkolů nejen v rámci své působnosti v obci, ale i v rámci ORP či celého kraje.

Tento projekt je podpořen z finančních prostředků EU. Projektu bude poskytnuta dotace ve výši maximálně 206 056 335,00 Kč na způsobilé výdaje.

V případě dotazu nám napište